אודות

  • אצלנו המחירים הם הזולים ביותר וללא תשלום מקדמה.
  • אין אצלנו פערי תיווך והציון הטוב מובטח בשל שיטת העבודה הייחודית.
  • עבודה בשלבים – זו השיטה היחידה להוצאת ציון גבוה. אנו גובים תשלום רק על אותו שלב כך אם הסטודנט רוצה להמשיך את עבודה לבד הוא לא ניזוק כי לא שילם מקדמה.
  • המחיר לעבודה ממוצעת הוא 1800 ₪ כולל הכל. בלי הפתעות!

צור קשר

מלא פרטים להצלחה שלך.

דילוג לתוכן