כתיבת עבודה סמינריונית במשפטים

סמינריון במשפטים

כל סטודנט הלומד לתואר ראשון במשפטים מחויב לכתוב עבודה סמינריונית במשפטים במהלך התואר. עבודה סמינריונית מהווה חלק משמעותי מלימודי התואר הראשון ומטרתה לאפשר לסטודנטים להתנסות במחקר שדה, לקראת מחקרים מתקדמים יותר שהם יחויבו לערוך כחלק מהתארים המתקדמים. אורכה של עבודה סמינריונית טיפוסית נע בין עשרים לארבעים עמודים והיא חייבת להכיל אלמנטים מחקריים.

במאמר זה ננסה להפיג את חששותיכם מפני העבודה הסמינריונית ונספק עבורכם מידע שיסייע לכם להבין לעומק איך כותבים סמינריון במשפטים.

מבנה עבודה סמינריונית במשפטים

סמינריון במשפטים אינו שונה במבנהו מכל עבודה אקדמית אחרת. העבודה הסמינריונית נפתחת בשער שבו מוצגת שאלת המחקר ופרטי הסטודנט. לאחר מכן, יופיע תוכן העניינים, שיסייע להכווין את הקורא בפרקיה השונים של העבודה. בהמשך, יופיע תקציר העבודה, בו יתוארו בקצרה תחום העיסוק של העבודה, שאלת המחקר וכיווני המחקר השונים. חלקיה הבאים של העבודה הסמינריונית נוגעים לתוכן העבודה ולתהליך המחקר:

מבוא העבודה: במבוא פורס הסטודנט בפני הקורא את הצעת המחקר ואת הרקע הכללי סביב הסוגיה אותה הוא בחר לחקור. מטרתו של המבוא לספק תשובה לשאלה, איזו תרומה מביא המחקר. מסיבה זו, אנו ממליצים להגדיר את הסוגיה אותה אתם מעוניינים לחקור, לתאר את שכיחותה ולנמק לשם מה נערך המחקר. בהמשך המבוא, על הסטודנט לספק הגדרות למונחים מרכזיים. אנו ממליצים לכם לשמור על המבוא קצר ותמציתי, כדי שגם קוראים לא מנוסים יוכלו להבין בנקל את מטרת המחקר שלכם.

סקירת ספרות: סקירת הספרות היא אחד הפרקים המשמעותיים ביותר בעבודת סמינריון במשפטים. מטרתה של סקירת הספרות הינה להבהיר שהמחקר אותו ערך הסטודנט מהווה פיתוח של מחקרים קודמים שנעשו בנושא. כלומר, הסקירה הספרותית תציג לקורא את הרקע המשפטי אשר מצדיק את קיומו של המחקר. בשלב זה על הסטודנט להתייחס לכלל המשתנים שיופיעו במערך המחקר שלו, על מנת לבסס אמפירית את הבחירה בכל משתנה ואת תרומתו להבנת התופעה שאותה בחר הסטודנט לחקור.

מטרות והשערות: בשלב זה, על הסטודנט להציג מטרה עיקרית אחת שממנה תיגזרנה מספר מטרות פרטיקולריות. חשוב מאוד לבחור במטרות פרטיקולריות הניתנות למדידה איכותית או כמותית. לאחר ניסוח המטרה, על הסטודנט לנסח טענה מדעית המתייחסת לקשר המתקיים בין התופעות.

כלי המחקר ושיטת המחקר: כעת, לאחר שפרס הסטודנט בפני הקורא את מטרותיו של המחקר שלו, עליו לתאר בפירוט באילו כלי מחקר הוא ישתמש לאורך העבודה. לשם המחשה, אם אחד המשתנים בעבודתכם יהיה משקל, יהיה עליכם לנמק כיצד תמדדו את המשקל.

סיכום: מטרתו של פרק הסיכום היא לחבר את כלל הרעיונות המרכזיים בעבודה ולפרשם.

תוצאות: המדובר בשלב המעשי ביותר במחקר, אשר במסגרתו יפרט הסטודנט לאילו ממצאים הביא אותו תהליך המחקר. שלב זה הינו אמפירי ועיוני, ומטרתו להציג את הממצאים המדעיים אליהם הגיע הסטודנט.

דיון: לאחר שהציג הסטודנט את תוצאות המחקר שערך, עליו לדון בהן ולנמק כיצד הן מבססות את השערת המחקר שלו. שלב זה מורכב במיוחד לכתיבה והוא נחשב לחלק המרכזי בעבודה.

מסקנות: באופן טבעי, לאחר שדן הסטודנט לעומק בתוצאות שערך, עליו לספק לקורא מסקנות קונקרטיות.

ראוי לציין שמבנה העבודה הסמינריונית מעיד כאלף עדים על המשאבים, הזמן והרצינות אשר השקיע הסטודנט בעבודתו. ככל שמבנה העבודה שלכם יהיה ברור, קוהרנטי ומסודר, כך תהיה העבודה שלכם פשוטה יותר להבנה.

כתיבת עבודה סמינריונית במשפטים

כיצד לבחור שאלת מחקר?

שאלת המחקר תהיה הבסיס לעבודתכם, ולכן חשוב לא להקל בה ראש. על מנת לבחור שאלת מחקר טובה, עליכם להבין מהו התחום המשפטי שבו תרצו להתמקד במסגרת עבודתכם. על נושא המחקר שבו אתם בוחרים להיות קרוב ללבכם. כתיבת עבודה סמינריונית במשפטים על נושא שאינו מעניין אתכם יכולה להיות מייגעת ומעייפת ולהשפיע לרעה על הציון שתקבלו בסופו של דבר. בנוסף לכך, על נושא המחקר שלכם להיות חשוב ורלוונטי, כדי שתוכלו למצוא מספיק מקורות משפטיים שעליהם תוכלו להסתמך לשם מחקרכם.

אודות חברת Seminar Lowcost
חברת Seminar Lowcost מספקת לסטודנטים סיוע אקדמי ברמה הגבוהה ביותר בשוק. עם השירותים שמספקת החברה, ניתן למנות:

  • כתיבת עבודות ומטלות אקדמיות וכן עבודות סמינריונית במשפטים, כלכלה, חשבונאות, מנהל עסקים, פרסום, שיווק, חינוך, לוגיסטיקה, יהדות, מחשבים, מדעי החברה וניתוח מערכות.
  • סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות, לרבות עריכה לשונית לסמינריונים, סיכום ותרגום מאמרים, ביצוע ניתוחים סטטיסטיים, הכנה לשיחות עם המנחה, הכנת מצגות לעבודות, כתיבה רשימה ביבליוגרפית וכיוצא באלה.
  • בדיקת עבודות אקדמיות בתוכנת מקוריות חדשנית ללא תשלום, גם עבור סטודנטים שבחרו שלא להיעזר בשירותינו.


אם אתם זקוקים לסיוע אקדמי, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר באתר האינטרנט או להתקשר למספר 0556636258.

צור קשר

מלא פרטים להצלחה שלך.

דילוג לתוכן